Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

MODEL

CH-212

Platen size

3800x1520x600mm

Total thrust

100mm

Hyd.cyl

5~8 bar

Machine size

5000x850x2350mm

Machine wt

1250kgs

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino