Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

MODEL

LS-735M

LS-735T

LS-735MS

LS-735TS

Spindle diameter

1”/1-1/4”. 1-3/8”, 1-1/2”

Spindle travel

7”

Tiling Angle

5o~90o~+45o

-5o~90o~+45o

Spindle speed

3000/4500/7500/10000 rpm ( 4 speed)

Spindle taper

MK5

Table size

930×1220 mm

Sliding table size

Not available

330×1220 mm

Sliding table stroke

Not available

1170 mm

Table insert opening diameters (735M/MS)

Þ 3-15/16”, 6-3/4”, 8-1/4”,10-1/4”, 13-1/4”

Table insert opening diameters(735T/TS)

Þ 8-1/4”, 10-1/4”, 12-1/4”

Spindle capacity under nut

4”,5-1/2”, 5-1/2”, 5-1/2”

Table height

900mm

Fence size

600x146mm

Motor horsepower

7.5HP Þ3/10HP

N.W

650 kgs

700 kgs

G.W

750 kgs

800 kgs

Packing dimension

53”x42”x51”

53”x52”x51”

53”x42”x51”

53”x52”x51”

Sản phẩm liên quan

Máy Tupi nghiêng trục thẩm LS-735L

MODEL LS-735L Spindle diameter 25.4,30,35,40 mm Spindle travel 180mm Spindle speed 3000/4500/7500/10000 rpm Spindle taper MK5 Table size 980×2235 mm Table insert opening diameters 100,170,210,260,335 mm Table height 900 mm Fence size 600x146mm Motor horsepower 10HP ( 15 optionnal) N.W 817 kgs G.W 898 kgs Packing dimensions 91”x 44”x 51”

Máy Tupi nghiêng trục LS-625TS

MODEL LS-625M, MS LS-625T,TS Spindle diameter ¾”, 1”, 1-1/4” Spindle speed 3000/4500/7500/10000 rpm Taper of spindle MK5 Spindle motor 5HP1 Þ or 7.5HP 3 Þ Spindle travel 130mm Spindle capacity under nut 3-1/4”, 3-3/4”, 4-1/2” Tiling Angle        – -5o ~ 90o ~ + 45o Max. Table insert diameter 220mm Table size 1050x800mm Table height 900mm Sliding table size 1050x250mm Sliding table travel 970mm Fence size…

Máy Tupi nghiêng trục LS-525TS

MODEL LS-525M, MS LS-525T,TS Spindle diameter ¾”, 1”, 1-1/4” Spindle speed 3000/4500/7500/10000 rpm Taper of spindle MK5 Spindle motor 5HP1 Þ or 7.5HP 3 Þ Spindle travel 130mm Spindle capacity under nut 3-1/4”, 3-3/4”, 4-1/2” Tiling Angle        – -5o ~ 90o ~ + 45o Max. Table insert diameter 220mm Table size 700x900mm Table height 900mm Sliding table size 900x230mm Sliding table travel 830mm Fence size…

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino