Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

MODEL

S-3R

Max. workable size(LxT)

1270 x 160 mm

Min. workable size

780 mm

Tốc độ đưa phôi

30-100 M/Min.

Motor đầu chà nhám 1

37.5Kw x 4P

Motor đầu chà nhám 2

30Kw x 4P

Motor đầu chà nhám 3

30Kw x 4P

Bộ giảm tốc đưa phôi

7.5Kw x 4P(1/17)

Giảm tốc ( Lên & xuống)

0.75Kw x 4P(1/10)

Motor đánh cuộn

0.375Kw x 4P

Kích thước máy (WxL)

51″ x 103″

Chiều cao làm việc

1035 mm

Sản phẩm liên quan

Máy phay Venneer 2 dao

Máy phay Venneer 2 dao        

Máy may Venneer tự động

Máy may Venneer tự động        

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino