Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

Finfer 6C

ITTEMS Þ D(mm) B (mm) Þ d (mm) Z KS8-135100 135 100 40/50 4 KS8-135130 135 130 40/50 4 KS8-135160 135 160 40/50 4 KS8-135100A 135 100 40/50 6 KS8-135130A 135 130 40/50 6 KS8-135160A 135 160 40/50 6

Xem chi tiết
Lưỡi cưa LC-01

O.D NO. OF TEETH THICKNESS BORE  205Φ 60T 3.0 25.4Φ 30Φ ※255Φ 100T 3.0 25.4Φ 30Φ ※305Φ 100T 3.0 25.4Φ 30Φ ※305Φ 120T 3.0 25.4Φ 30Φ ※355Φ 100T 3.0 25.4Φ 30Φ ※355Φ 120T 3.0 25.4Φ 30Φ 380Φ 120T 3.2 25.4Φ 30Φ 405Φ 120T 3.2 25.4Φ 30Φ ※455Φ 120T 3.4 25.4 Φ 505Φ 120T 3.4 25.4 Φ

Xem chi tiết
Lưỡi cưa LC-04

O.D NO. OF TEETH THICKNESS BORE  255Φ 30T 2.2 25.4Φ 50Φ70Φ  255Φ 30T 2.6 25.4Φ 50Φ70Φ   255Φ 30T 3.0 25.4Φ 50Φ70Φ 305Φ 36T 2.6 25.4Φ 50Φ70Φ ※305Φ 36T 3.0 25.4Φ 50Φ70Φ 355Φ 30T 3.2 25.4Φ 50Φ70Φ  255Φ 30T 2.2 25.4Φ 50Φ70Φ  255Φ 30T 2.6 25.4Φ 50Φ70Φ   255Φ 30T 3.0 25.4Φ 50Φ70Φ 305Φ 36T 2.6 25.4Φ 50Φ70Φ

Xem chi tiết
DMD có thước

ITEM ITEM NO. Þ D(mm) B (mm) Þ d (mm) Z PLANING CUTTER KS-901 90 96 30 3 SAW BALDE KS-901 91.5 2.8 50 9 CHIPPUNG CUTTER KS-903 130 40 45 3

Xem chi tiết
Van san 01

IT TEM Þ D(mm) B (mm) Þ d (mm) Z R Groove Cutter 170 3-6.1 40/50 16/24 L Tongue 173 3-6.1 40/50 16/24 R Groove Cutter 205 3-6.1 25.4/40 16 L Tongue 205 3-6.1 25.4/40 16

Xem chi tiết

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino