Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

MÁY CẢO QUAY HƠI (GHÉP NGANG)

MODEL: IF-20-0850-4000

– SỐ LƯỢNG TAY CẢO                                    : 10 TAY / 2 DÀN

– SỐ LƯỢNG DÀN                                            : 20 DÀN /MÁY

– SỐ LƯỢNG SÚNG  HƠI                                : 2 CÁI /MÁY

– KÍCH THƯỚC LÀM VIỆC                               : 1.3M  X 4000M

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino