Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

Dao bào HAB

PART NO. CUTTING CIRCLE CUTTING LENGTH SLOTS HAB10065**4T14 100 65 4 HAB12530**4T14 125 30 4 HAB12550**4T14 125 50 4 HAB12560**4T14 125 60 4

Xem chi tiết
DB-RED

ITTEMS Þ D(mm) B (mm) Þ d (mm) Z KS 18-10080 100 80 30/50 6 KS 18-100100 100 100 30/50 6 KS18-100130 100 130 30/50 6 KS18-100150 100 150 30/50 6 KS18-100180 100 180 30/50 6 KS18-12580 125 80 40/50 6 KS18-125100 125 100 40/50 6 KS18-125130 125 130 40/50 6 KS18-125150 125 150 40/50 6 KS18-125180 125 180 40/50 6 KS18-125200…

Xem chi tiết
DB tốc độ cao

ITTEMS Þ D(mm) B (mm) Þ d (mm) Z KS 21-143100 143 100 40 4T KS 21-143130 143 130 40 4T KS 21-143150 143 150 40 4T KS 21-143180 143 180 40 4T KS 21-143200 143 200 40 4T KS 21-143230 143 230 40 4T KS 21-163100 163 100 50 4T/6T/8T KS 21-163130 163 130 50 4T/6T/8T KS 21-163150 163 150 50…

Xem chi tiết
DB thủy lực

ITEM NO. Þ D(mm) B (mm) Þ d (mm) Z KS20-15070 150 70 50 12 KS20-150100 150 100 50 12 KS20-150130 150 130 50 12 KS20-150155 150 155 50 12 KS20-150180 150 180 50 12

Xem chi tiết
Dao finger DPM

ITTEM mm mm mm Picth KS-1121 160 26.6 50 3.8 4 (2+2) KS-1122 160 26.6 50 3.8 6(3+3) KS-1123 160 38 50 3.8 4 (2+2) KS-1124 160 38 50 3.8 6(3+3) KS-1125 160 28 50 4 4 (2+2) KS1126 160 28 50 4 6(3+3) KS-1127 160 40 50 4 4 (2+2) KS-1128 160 40 50 4 6(3+3) KS-1151 250 26.6…

Xem chi tiết
Finger 40 red

KS6-04 : 110x100x30x4x1.5×5.5x16x4 KS6-08 : 110/130x100x30/40x8x1.5×9.5x10x4 KS6-15 : 110/140x10x30/40x16x1.5×17.5x5x4 KS6-19 : 110/140x100x30/40x19x1.5×20.5x4x4

Xem chi tiết

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino