Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Sawing

85 x 85

Cutting

110 x 75

Capability

 Þ 55

Max gap of the clamp

110 mm

Suitable sizes for saw blade

 250.275.300.315

Sản phẩm liên quan

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino