Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

MÁY ÉP NHIỆT 1 TẦNG

MODEL : MH384X120

MODEL

MH384X120

Layers

1

Press plates quantity distance

300mm

Oil cylinder diameter

Þ 100mm

Oil cylinder stroke

350mm

Max. temperature

120oC

Press board size

2500x1300x42mm

Max.pressure

120T

Oil cylinders

8 pcs

Fuel tank capacity quantity

60L

Oil tank capacity

80L

Installation power

7.7 KW

Heat equipment

48 Kw

Weight

5200 kg

Overall dimension

3750x1650x2150mm

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino