Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

VENEER SOLID 950

MODEL

Veneer solid 950

Veneer strip thickness

0.4~15 mm

Veneer strip length

350~3000mm

Veneer strip width

50-1240mm

Veneer moistrue content

8~12%

Producsion speed

Upto 30m/min

Electric power

Appox. 3.5 kw

Compressed air

5 kgs/cm2

Heating temperature

100-220oC

Working height

900mm

Machine dimension

1500x1500x1400mm

N.W/ G.W

980 kgs

Sản phẩm liên quan

Máy phay Venneer 2 dao

Máy phay Venneer 2 dao        

Máy may Venneer tự động

Máy may Venneer tự động        

Máy may Venneer

Máy may Venneer    

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino