Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

O.D

NO. OF TEETH

THICKNESS

BORE

 205Φ

60T

3.0

25.4Φ 30Φ

※255Φ

100T

3.0

25.4Φ 30Φ

※305Φ

100T

3.0

25.4Φ 30Φ

※305Φ

120T

3.0

25.4Φ 30Φ

※355Φ

100T

3.0

25.4Φ 30Φ

※355Φ

120T

3.0

25.4Φ 30Φ

380Φ

120T

3.2

25.4Φ 30Φ

405Φ

120T

3.2

25.4Φ 30Φ

※455Φ

120T

3.4

25.4 Φ

505Φ

120T

3.4

25.4 Φ

Sản phẩm liên quan

Van san 01

IT TEM Þ D(mm) B (mm) Þ d (mm) Z R Groove Cutter 170 3-6.1 40/50 16/24 L Tongue 173 3-6.1 40/50 16/24 R Groove Cutter 205 3-6.1 25.4/40 16 L Tongue 205 3-6.1 25.4/40 16

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino