Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

{关键字}

{关键字}

{关键字}

ITEM

ITEM NO.

Þ D(mm)

B (mm)

Þ d (mm)

Z

PLANING CUTTER

KS-901

90

96

30

3

SAW BALDE

KS-901

91.5

2.8

50

9

CHIPPUNG CUTTER

KS-903

130

40

45

3

Sản phẩm liên quan

Van san 01

IT TEM Þ D(mm) B (mm) Þ d (mm) Z R Groove Cutter 170 3-6.1 40/50 16/24 L Tongue 173 3-6.1 40/50 16/24 R Groove Cutter 205 3-6.1 25.4/40 16 L Tongue 205 3-6.1 25.4/40 16

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino