Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

DISC CHIPPER MAIN TECHNICAL DATA                                    

1. Knife disc diameter 1220mm
2. Qty of knives 4 pcs
3. Chip length   20-35mm
4. Type of feeding  Horizontal
5. Feed opening dimension(HxW) 400x275mm
6. Capacity      5-20 m3/h
7. Power of main motor  110kW
8. Max. log diameter    200mm
9. Type of discharge   Upper/Bottom
10. Total weight  4585/4256kg
11. Overall dimension(LxWxH)  3000X1570X1614mm
12. Remark         Right feeding (BX1112-1 adopts a type of bottom discharging锛�width is 1400mm)

 

Sản phẩm liên quan

Máy băm tải nặng

MÁY BĂM TẢI NẶNG MODEL : BPP-THF-5.5 – 200   TYPE POWER (KW) CAPACITY (KG/T) BPP –  THF  55 2×55 5-6 BPP – THF 75 2×75 6-7 BPP – THF 90 2×90 8-9 BPP – THF 110 2×90 10-11 BPP – THF 132 2×110 11-13 BPP – THF 160 2×132 14-15 BPP – THF  185 2×185 15-17 BPP – THF 200 2×20 17-20…

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino