Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

MODEL

PF-3017

Platen size

3000x1700mm

Vert.cyl.strocke

150 mm

Side.cyl.strocke

100 mm

Hyd.power

2HP

Machine size

3800x1100x2700mm

Machine wt

870KW/GW

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino