Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

 DISC CHIPPER MAIN TECHNICAL DATA                                    

1. Knife disc diameter  950mm
2. Qty of knives  6 pcs
3. Chip length    12-35mm
4. Type of feeding   Incline
5. Feed opening dimension(HxW)  207X190mm
6. Capacity       5.5-8 m3/h
7. Power of main motor   55kW
8. Max. log diameter     100mm
9. Type of discharge    Upper
10. Total weight   2665kg
11. Overall dimension(LxWxH)   2550X1600X1650mm
12. Remark          Right feeding

 

Sản phẩm liên quan

Máy băm tải nặng

MÁY BĂM TẢI NẶNG MODEL : BPP-THF-5.5 – 200   TYPE POWER (KW) CAPACITY (KG/T) BPP –  THF  55 2×55 5-6 BPP – THF 75 2×75 6-7 BPP – THF 90 2×90 8-9 BPP – THF 110 2×90 10-11 BPP – THF 132 2×110 11-13 BPP – THF 160 2×132 14-15 BPP – THF  185 2×185 15-17 BPP – THF 200 2×20 17-20…

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino