Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

MODEL

K-VG-10B

Max. Slicing cablity of the flitch

3000x650x720mm

Length of the knife

3000x200x19t

Slicing thickness

0.07~2.2mm

Slicing stroke

1400mm

Slicing speed

20~28mm

Flitch champing method

 

Power scurce

 

Main motor

18.6x4VS

Rise and down motor

3.7×4

Clamping motor

0.1875×4

Set-work motor

0.09×4

Machine size

8040x3650x2685mm

N.W

18000 kgs

Sản phẩm liên quan

Máy phay Venneer 2 dao

Máy phay Venneer 2 dao        

Máy may Venneer tự động

Máy may Venneer tự động        

Máy may Venneer

Máy may Venneer    

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino