Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

MODEL

TSR -201+201W

Chiều rộng lớn nhất mặt sơn

610 mm

Chiều dài nhỏ nhất mặt sơn

300 mm

Chiều dầy phôi

2-5mm

Tốc độ đưa phôi

10-20 min

Motor con lăn

Þ 152×620

Motor làm nhẳn

Þ 100×620

Động cơ băng tải

0.75Skw

Pump

3/8”

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino