Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

MÁY ÉP NGUỘI 2 TẦNG
MODEL: HP-48-100

MODEL

HP-48-100

Platen size

2500x1300mm

Daylight

400 mm

Total thrust

100.000 kgs

Hyd.cyl

Þ125×4

Strocke

3.2

Hyd. Power

5 HP

Max electric platen

13.6 kw

Machine size

3300x1500x1800mm

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino