Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

DISC CHIPPER MAIN TECHNICAL DATA                                    

1. Knife disc diameter 2060mm
2. Qty of knives 8 pcs
3. Chip length   20-35mm
4. Type of feeding  Horizontal
5. Feed opening dimension(HxW) 584X560mm
6. Capacity      110 m3/h
7. Power of main motor  500kW
8. Max. log diameter    500mm
9. Type of discharge   Bottom
10. Total weight  29140kg
11. Overall dimension(LxWxH)  6410X3963X3025mm
12. Remark         Right feeding

 

Sản phẩm liên quan

Máy băm tải nặng

MÁY BĂM TẢI NẶNG MODEL : BPP-THF-5.5 – 200   TYPE POWER (KW) CAPACITY (KG/T) BPP –  THF  55 2×55 5-6 BPP – THF 75 2×75 6-7 BPP – THF 90 2×90 8-9 BPP – THF 110 2×90 10-11 BPP – THF 132 2×110 11-13 BPP – THF 160 2×132 14-15 BPP – THF  185 2×185 15-17 BPP – THF 200 2×20 17-20…

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino