Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

MÁY GHÉP NGANG

MODEL : IF-10-20-30-40-0850-3000-2600-4500

 

Kích thước ghép

4.500 x 1.100 mm

Số ben kẹp phôi

2

Số giàn cảo

20

Số tay cảo

240

Số tay cảo trên giàn

12

Độ dày tấm gỗ ghép

20 – 80 mm

Dày & rộng lớn nhất của thanh gỗ

80 x 80 mm

Số súng hơi siết cảo

2

Hộp số – Động cơ

5 HP

Ap lực khí làm việc

6 kg/cm2

Trọng lượng máy

11.000 kg

Kích thước máy

4.500×6.000×3.500 mm

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino