Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

MODEL

LS-625M, MS

LS-625T,TS

Spindle diameter

¾”, 1”, 1-1/4”

Spindle speed

3000/4500/7500/10000 rpm

Taper of spindle

MK5

Spindle motor

5HP1 Þ or 7.5HP 3 Þ

Spindle travel

130mm

Spindle capacity under nut

3-1/4”, 3-3/4”, 4-1/2”

Tiling Angle

       

-5o ~ 90o ~ + 45o

Max. Table insert diameter

220mm

Table size

1050x800mm

Table height

900mm

Sliding table size

1050x250mm

Sliding table travel

970mm

Fence size

125x900mm

N.W

387 kgs

412 kgs

387 kgs

412 kgs

G.W

409 kgs

452 kgs

409 kgs

452 kgs

Packing dimension

48”x37”x50”

48”x46”x50”

Sản phẩm liên quan

Máy Tupi nghiêng trục thẩm LS-735L

MODEL LS-735L Spindle diameter 25.4,30,35,40 mm Spindle travel 180mm Spindle speed 3000/4500/7500/10000 rpm Spindle taper MK5 Table size 980×2235 mm Table insert opening diameters 100,170,210,260,335 mm Table height 900 mm Fence size 600x146mm Motor horsepower 10HP ( 15 optionnal) N.W 817 kgs G.W 898 kgs Packing dimensions 91”x 44”x 51”

Casino Evolution-Các trò chơi trong casinoMáy Tupi nghiêng trục LS-735TS

MODEL LS-735M LS-735T LS-735MS LS-735TS Spindle diameter 1”/1-1/4”. 1-3/8”, 1-1/2” Spindle travel 7” Tiling Angle – 5o~90o~+45o – -5o~90o~+45o Spindle speed 3000/4500/7500/10000 rpm ( 4 speed) Spindle taper MK5 Table size 930×1220 mm Sliding table size Not available 330×1220 mm Sliding table stroke Not available 1170 mm Table insert opening diameters (735M/MS) Þ 3-15/16”, 6-3/4”, 8-1/4”,10-1/4”, 13-1/4” Table insert opening diameters(735T/TS)…

Máy Tupi nghiêng trục LS-525TS

MODEL LS-525M, MS LS-525T,TS Spindle diameter ¾”, 1”, 1-1/4” Spindle speed 3000/4500/7500/10000 rpm Taper of spindle MK5 Spindle motor 5HP1 Þ or 7.5HP 3 Þ Spindle travel 130mm Spindle capacity under nut 3-1/4”, 3-3/4”, 4-1/2” Tiling Angle        – -5o ~ 90o ~ + 45o Max. Table insert diameter 220mm Table size 700x900mm Table height 900mm Sliding table size 900x230mm Sliding table travel 830mm Fence size…

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino